(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

20/2019 FORU LEGEA, apirilaren 4koa, zeinaren bidez aldatzen baitira Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea eta Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foru Legea.

BON N.º 71 - 11/04/2019ATARIKOA

Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foru Lege onetsi berriak aldaketa handinahi bati hasiera eman dio, orain ezagutzen dugun Nafarroako Administrazio Publikoa berrantolatzea ekarriko duena, eskualdeen figura berria sortu baita. Legea taxutzeko ibilitako parte-hartze prozesu luzea gorabehera, funtsezko zenbait alderdiri ez zitzaion behar adinako tratamendurik eman; esate baterako, Administrazioan zerbitzu ematen duten langileen arloan egon litezkeen afekzioei erantzuteko beharrezkoak diren babes-neurriei. Hori da, hain zuzen ere, testu honen bidez zuzendu nahi dena.

Lehen artikulua.–Uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 360. artikuluari paragrafo berri bat gehitzen zaio. Hona hemen testua:

“5. Eskualdeko Batzorde Teknikoaren baitan Langileen Azpibatzordea eratuko da, eskualdeak eratzeko prozesuak ukitutako toki entitateen ordezkariek eta Eskualdeko Batzorde Teknikoaren parte izateko izendatutako ordezkaritza sindikalak osatua; azpibatzorde horrek, nahitaez egin behar duen txostena idatzi aitzin, kasuko eskualdean sar litezkeen toki administrazioetako bakoitzeko lanpostuen zerrendaren zentsua ezagutuko du, bai eta eskualdeak langileen arloan izan litzakeen beharrizanak, plantilla organikoari eta zerbitzuei buruzko aurreikuspena etorkizunari begira, lan- nahiz ordainsari-baldintzak eta enplegatu publikoen lan-baldintzei eragiten ahal dien beste edozein auzi ere. Azpibatzorde horren txostena eranskin gisa gehituko zaio Eskualdeko Batzorde Teknikoak Nafarroako Gobernuarentzat idazten duen txostenari”.

Bigarren artikulua.–Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foru Legea aldatzen da. Hona testua:

Bat.–Azken paragrafo berri bat gehitzen da hirugarren xedapen gehigarrian. Hona testua:

“Aurreko apartatuetan aipatzen den izangaien zerrendak lehentasuna izanen du aipatu eginkizunak baliatze aldera foru lege hau indarrean sartzen den egunean indarrean egon daitekeen beste edozeinen aldean”.

Bi.–Azken paragrafo berri bat gehitzen da laugarren xedapen gehigarrian. Hona testua:

“4. Foru lege honek ukitutako toki entitateek ezin izanen dute legea indarrean sartzen den egunean indarrean dagoen kontraturik deuseztatu, arrazoi ekonomiko, tekniko, antolamenduzko edo ekoizpenekoetan oinarrituta”.

Hiru.–Paragrafo berri bat gehitzen da hirugarren xedapen iragankorreko 1. puntuaren ondoren. Hona testua:

“Egungo administrazio zerbitzuen batasunak toki entitate gisa mantenduko dira ordezkatuko dituzten eskualdeak eratu, beren eskumenak eta langileak bere gain hartu eta dagozkien zerbitzuak emateko moduan egon arte”.

Lehen xedapen gehigarria .–Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foru Legeko izenak.

1. Honako aldaketak eginen dira Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foru Legearen eranskinetan:

–Pamplona eta Iruña izeneko eskualdeak izen hau izanen du: Comarca de Pamplona eta Iruñerria.

–Lizarraldea izeneko eskualdeak izen hau izanen du: Estellerria.

–Lizarraldeko Erribera izeneko eskualdeak izen hau izanen du: Estellerriko Erribera.

–Jurramendi izeneko eskualdeak izen hau izanen du: Montejurra.

2. Izen ofizial elebidunen kasuan, Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foro Legearen eranskinen gaztelaniazko bertsioan, gaztelaniazko izenarekin batera, euskarazko izena kasu guztietan adieraziko da, eta, horretarako, aplikatuko diren irizpideak izanen dira Nafarroako biziguneen izenak erabiltzeko eta haiek grafikoki adierazteko irizpideak ezartzen dituen otsailaren 28ko 5/2018 Foro Dekretuaren 5. artikuluan ezarritakoak.

3. Eskualdeak, azpieskualdeak eta herriak alfabetikoki ordenatuko dira, bai gaztelaniazko bertsioan bai eta euskarazkoan ere.

4. Nafarroako Toki Administrazioaren Erreformarako otsailaren 4ko 4/2019 Foro Legearen I, II. eta III. eranskinak aldatzen dira. Hona testua:

I. ERANSKINA

ESKUALDEA: “Baztan-Bidasoa”

Texto  POPULAZIOA 2017

Texto  ARANTZA

Texto  623

Texto  BAZTAN

Texto  7.   736

Texto  BEINTZALABAIEN

Texto  232

Texto  BERA

Texto  3.   763

Texto  BERTIZARANA

Texto  591

Texto  DONAMARIA

Texto  434

Texto  DONEZTEBE

Texto  1.   732

Texto  ELGORRIAGA

Texto  203

Texto  ERATSUN

Texto  154

Texto  ETXALAR

Texto  808

Texto  EZKURRA

Texto  154

Texto  IGANTZI

Texto  626

Texto  ITUREN

Texto  519

Texto  LESAKA

Texto  2.   737

Texto  OIZ

Texto  130

Texto  SALDIAS

Texto  119

Texto  SUNBILLA

Texto  675

Texto  URDAZUBI

Texto  394

Texto  URROZ

Texto  185

Texto  ZUBIETA

Texto  308

Texto  ZUGARRAMURDI

Texto  232

Texto  22.  355

Texto 

ESKUALDEA: “Erdialdea”

Texto 

UDALERRIA

Texto 

POPULAZIOA 2017

Texto 

BARASOAIN

Texto 

650

Texto 

BEIRE

Texto 

298

Texto 

CAPARROSO

Texto 

2.   724

Texto 

ERRIBERRI

Texto 

3.   927

Texto 

GARINOAIN

Texto 

456

Texto 

LEOTZ

Texto 

232

Texto 

MÉLIDA

Texto 

718

Texto 

MURILLO EL CUENDE

Texto 

659

Texto 

MURILLO EL FRUTO

Texto 

603

Texto 

OLORITZ

Texto 

198

Texto 

ORISOAIN

Texto 

85

Texto 

PITILLAS

Texto 

492

Texto 

PUIU

Texto 

340

Texto 

SAN MARTÍN UNX

Texto 

383

Texto 

SANTAKARA

Texto 

868

Texto 

TAFALLA

Texto 

10.  638

Texto 

UNTZUE

Texto 

136

Texto 

UXUE

Texto 

171

Texto 

ZARRAKAZTELU

Texto 

2.   491

Texto 

26.  069

Texto 

ESKUALDEA: “Erribera”

Texto 

UDALERRIA

Texto 

POPULAZIOA 2017

Texto 

ABLITAS

Texto 

2.   514

Texto 

ARGUEDAS

Texto 

2.   300

Texto 

BARILLAS

Texto 

218

Texto 

BUÑUEL

Texto 

2.   232

Texto 

CABANILLAS

Texto 

1.   366

Texto 

CASCANTE

Texto 

3.   780

Texto 

CASTEJÓN

Texto 

4.   116

Texto 

CINTRUÉNIGO

Texto 

7.   839

Texto 

CORELLA

Texto 

7.   640

Texto 

CORTES

Texto 

3.   137

Texto 

FITERO

Texto 

2.   034

Texto 

FONTELLAS

Texto 

963

Texto 

FUSTIÑANA

Texto 

2.   466

Texto 

MONTEAGUDO

Texto 

1.   078

Texto 

MURCHANTE

Texto 

3.   944

Texto 

RIBAFORADA

Texto 

3.   704

Texto 

TUTERA

Texto 

35.  298

Texto 

TULEBRAS

Texto 

123

Texto 

VALTIERRA

Texto 

2.   384

Texto 

87.  136

Texto 

ESKUALDEA: “Erriberagoiena”

Texto 

UDALERRIA

Texto 

POPULAZIOA 2017

Texto 

ALESBES

Texto 

2.   845

Texto 

AZAGRA

Texto 

3.   843

Texto 

AZKOIEN

Texto 

5.   828

Texto 

CADREITA

Texto 

2.   028

Texto 

FALTZES

Texto 

2.   313

Texto 

FUNES

Texto 

2.   482

Texto 

MARTZILLA

Texto 

2.   828

Texto 

MILAGRO

Texto 

3.   400

Texto 

25.  567

Texto 

ESKUALDEA: “Estellerria”

AZPIESKUALDEA: “Estellerriko Erribera”

AZPIESKUALDEA: “Montejurra”

ESKUALDEA: “Iruñerria”

AZPIESKUALDEA: “Ibarrak”

AZPIESKUALDEA: “Metropolialdea”

ESKUALDEA: “Izarbeibar-Novenera”

ESKUALDEA: “Larraun-Leitzaldea”

ESKUALDEA: “Pirinioak”

ESKUALDEA: “Pirinioaurrea”

ESKUALDEA: “Sakana”

ESKUALDEA: “Zangozerria”

II. ERANSKINA

Eskualdekako datu-laburpena

Texto 

III. ERANSKINA

Bigarren xedapen gehigarria .–Gehiengo osoko foru legea.

Foru lege hau gehiengo osokoa da Nafarroako foru eraentza berrezarri eta hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 20.2 artikuluaren arabera.

Azken xedapen bakarra .–Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2019ko apirilaren 4an.–Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria, Uxue Barkos Berruezo.

Iragarkiaren kodea: F1904900

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web