(ir al contenido)

navarra.es

Castellano | Euskara | Français | English

LEXNAVARRA


Versión para imprimir

Versión en castellano

79/2022 FORU AGINDUA, IRAILAREN 30EKOA, HEZKUNTZAKO KONTSEILARIAK EMANA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LURRALDE EREMUAN DAUDEN IKASTETXEETAN DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO ETA BATXILERGOKO ETAPETAN ESKAINI BEHARREKO AUKERAKO IKASGAIEN CURRICULUMA ARAUTZEN DUENA.

BON N.º 211 - 25/10/2022  ERANSKINA. DESKARGATU CURRICULUM HONEN DOKUMENTU OSOA PDFAN:


Zioen azalpena

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gutxieneko irakaskuntzak eta antolamendua ezartzen dituen martxoaren 29ko 217/2022 Errege Dekretuak eta Batxilergoko gutxieneko irakaskuntzak eta antolamendua ezartzen dituen apirilaren 5eko 243/2022 Errege Dekretuak ezartzen dutenez, hezkuntza administrazioek beraiek arautuko dute aukerako ikasgaien eskaintza.

Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren etapako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duen ekainaren 29ko 71/2022 Foru Dekretuak aukerako ikasgaien antolamenduari buruz xedatzen duenez, Hezkuntza Departamentuak ezarriko du ikasgai horien antolatzeko esparrua.

Era berean, Nafarroako Foru Komunitateko Batxilergoaren etapako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duen ekainaren 29ko 72/2022 Foru Dekretuak ezartzen du Hezkuntza Departamentuak arautuko dituela aukerako ikasgaiak.

Arestian aipatutako errege dekretuetan eta foru dekretuetan ezarritakoa betez, eta berea duen erantzukizuna bere gain hartuta, Hezkuntza Departamentuak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko etapei dagozkien aukerako ikasgaien eskaintza zuzena babesteko, horien curriculum garapena arautu behar du.

Hori guztia kontua hartuta, bidezkoa da, hortaz, erregelamendu bidez garatzea ekainaren 29ko 71/2022 Foru Dekretuan eta ekainaren 29ko 72/2022 Foru Dekretuan ezarritakoa, eta arautzea, foru agindu honen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde eremuan dauden ikastetxeetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko etapetako aukerako ikasgaien curriculuma.

Horregatik guztiagatik, eta Nafarroako Eskola Kontseiluak nahitaezko txostena eman ondoren, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 41.1.g) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak baliatuta,

AGINTZEN DUT:

Artikulu bakarra .Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko etapetako aukerako ikasgaien curriculuma arautzea.

1. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapako "Kultura Klasikoa", "Filosofia" eta "Atzerriko Bigarren Hizkuntza" ikasgaien curriculuma arautzea, foru agindu honen I. eranskinean ezarritakoarekin bat.

2. Batxilergoko etapako "Kultura zientifikoa", "Kultura Klasikoa", "Nafarroako Geografia eta Historia", "Atzerriko Bigarren Hizkuntza" eta "Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak" ikasgaien curriculuma arautzea, foru agindu honen II. eranskinean ezarritakoarekin bat.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra .Indargabetutako arauak.

Maila bereko edo apalagoko xedapenetan, indargabeturik dago foru agindu honetan ezarritakoaren aurka doan oro.

Azken Xedapen Bakarra .Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2022ko irailaren 30ean.-Hezkuntzako kontseilaria, Carlos Gimeno Gurpegui.

ERANSKINA. DESKARGATU CURRICULUM HONEN DOKUMENTU OSOA PDFAN:

ERANSKINA

Aukerako ikasgaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko etapetan.

Iragarkiaren kodea: F2213218

Gobierno de Navarra

Contacte con nosotros | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa web